• Čo je MOVE Week?

    MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie poukazujúce na výhody spojené s aktívnym životným štýlom, pravidelným športovaním a pohybovou aktivitou.

  • Kto je MOVE agent?

    MOVE agenti sú hviezdami MOVE Weeku. Vďaka nim sa vôbec MOVE Week deje. MOVE agent môže mať veľa tvárí. Zistite ako sa stať MOVE agentom.

  • Účastníci

    S miliónom účastníkov v roku 2014 sa MOVE Week stal najväčším každoročným týždňom v Európe, propagujúcim výhody spojené s pravidelným športovaním a pohybovou aktivitou.